# شعر_نو

علی کوچک

کاش دست کم کف دستی, نمی یا قطره ای حتی... مگر یک حلق شش ماهه        چه اندازه                 ز تو                     نارود                           کم میکرد؟.... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 18 بازدید

بچگی

من همیشه فکر می کردم                   که بزرگی خیلی زشته                                کودکی همون بهشته   آرزوم این بوده که                 همیشه بچه باشم       تا ابد صداقت ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 24 بازدید

مادر

تقدیم به مادر پرتلاش و فداکارم: من شکوه آسمانی را گریه های شادمانی را انعکاس مهربانی را                            در نگاه مهربان تو... من طراوت بهاری را انتظار ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید