# رباعی

علی کوچک2

ز اعجاز مستورش آموختم خدا را بدین نورش آموختم                                      در آن نیم سال سیر و سلوک                                      ز "گهواره" تا "گور"ش آموختم... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 20 بازدید

سومالی

سفره هایمان رنگین, روزگارمان عالی                            خانه هایشان بر دوش, سفره هایشان خالی روزها روزه بودند و آه لحظه ی افطار                             از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید