# دوبیتی

از دردهای ناتمام

چند گاه‌گویه: دسـت ها بســته, کودکش بی جـان دوره‌ی غاصبان بـی وجـــدان آه کاین روزگار معکوس اسـت روزگــــار "غدیــــر تا قـــربــــــان"            **********    مدام توبه و دائم  گناه خــواهم کرد که ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 25 بازدید