گاه گویه ها

سروده‌های زهرا فرقانی

سومالی

سفره هایمان رنگین, روزگارمان عالی                            خانه هایشان بر دوش, سفره هایشان خالی روزها روزه بودند و آه لحظه ی افطار                             از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید
اسفند 93
1 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
1 پست