گاه گویه ها

سروده‌های زهرا فرقانی

از دردهای ناتمام

چند گاه‌گویه: دسـت ها بســته, کودکش بی جـان دوره‌ی غاصبان بـی وجـــدان آه کاین روزگار معکوس اسـت روزگــــار "غدیــــر تا قـــربــــــان"            **********    مدام توبه و دائم  گناه خــواهم کرد که ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 25 بازدید

علی کوچک2

ز اعجاز مستورش آموختم خدا را بدین نورش آموختم                                      در آن نیم سال سیر و سلوک                                      ز "گهواره" تا "گور"ش آموختم... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 20 بازدید

علی کوچک

کاش دست کم کف دستی, نمی یا قطره ای حتی... مگر یک حلق شش ماهه        چه اندازه                 ز تو                     نارود                           کم میکرد؟.... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 18 بازدید
اسفند 93
1 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
1 پست