پست های ارسال شده در آدر سال 1390

علی کوچک2

ز اعجاز مستورش آموختم خدا را بدین نورش آموختم                                      در آن نیم سال سیر و سلوک                                      ز "گهواره" تا "گور"ش آموختم... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 18 بازدید

علی کوچک

کاش دست کم کف دستی, نمی یا قطره ای حتی... مگر یک حلق شش ماهه        چه اندازه                 ز تو                     نارود                           کم میکرد؟.... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 17 بازدید

بچگی

من همیشه فکر می کردم                   که بزرگی خیلی زشته                                کودکی همون بهشته   آرزوم این بوده که                 همیشه بچه باشم       تا ابد صداقت ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 22 بازدید