پست های ارسال شده در مهر سال 1390

مادر

تقدیم به مادر پرتلاش و فداکارم: من شکوه آسمانی را گریه های شادمانی را انعکاس مهربانی را                            در نگاه مهربان تو... من طراوت بهاری را انتظار ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید