پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

سومالی

سفره هایمان رنگین, روزگارمان عالی                            خانه هایشان بر دوش, سفره هایشان خالی روزها روزه بودند و آه لحظه ی افطار                             از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید