سومالی

سفره هایمان رنگین, روزگارمان عالی

                           خانه هایشان بر دوش, سفره هایشان خالی

روزها روزه بودند و آه لحظه ی افطار

                            از گرسنگی مردند بچه های سومالی...

                                                                       ماه مبارک رمضان

                                                                           تابستان 1390

/ 1 نظر / 15 بازدید